Dansk forening for Albinisme

Dansk forening for Albinisme blev i 1996 stiftet af en gruppe personer med albinisme og forældre til børn med albinisme. Foreningens formål er blandt andet at yde vejledning og støtte samt være med til at skabe rammerne for at udvikle et netværk for medlemmerne hvorigennem der kan udveksles erfaringer.

Foreningen tæller i dag ca. 120 medlemmer, og består af voksne, børn og unge med diagnosen albinisme samt pårørende og andre interesserede. Alle med interesse for diagnosen kan blive medlem af foreningen. Kontingentet udgør årligt kr. 125,- for enkeltpersoner, familiemedlemmer, institutioner og andre interesserede. Herudover findes et familiekontingent på 400,- der dækker alle personer på samme adresse.

Hvert år afholdes aktiviteter, hvor det er det sociale aspekt, der er i højsædet. Her handler det mest om at udveklse erfaringer og skabe netværk til ligesindede. 

Desuden afholdes hvert år i september måned også et 3-dages kursus med indlagte foredrag om relevante emner, foreningsmøde samt anden form for hyggelige oplevelser og samvær. Ved disse arrangementer er der rig mulighed for erfaringsudveksling, hvilket har været og stadig er af stor betydning for hvert enkelt medlem og deres familier.

Kommende aktiviteter

 28. - 30. september 2018 

Der er kursus på Fuglsangscentret. Vi skal både prøve juicesmagning, romsmagning og køre segway. Selvfølgelig vil der som altid være foredrag og generalforsamling. Der vil være en mindre deltagerbetaling. Læs mere her

 

Læs mere om aktiviteter i Dansk Forening for Albinisme under "Aktiviteter".

Bakkens Pjerrot er foreningens protektor

 

AKTIVITETER 

AKTIVITETER

FACEBOOK 

FACEBOOK

GALLERI 

GALLERI