Dansk Forening for Albinisme

DFFA

Dansk forening for Albinisme blev i 1996 stiftet af en gruppe personer med albinisme og forældre til børn med albinisme.

Foreningen tæller pr. 1.1.2018 ca. 120 medlemmer, og består af voksne, børn og unge med diagnosen albinisme samt pårørende og andre interesserede.

Alle med interesse for diagnosen kan blive medlem af foreningen.

Kontingentet udgør årligt kr. 125, - for enkeltpersoner, familiemedlemmer, institutioner og andre interesserede. Der findes et familiemedlemskab på 400 kr. årligt.

Hvert år, sædvanligvis i maj, afholdes en 3-dages kolonitur. hvor det er det sociale aspekt, der er i højsædet. Desuden afholdes også et 3-dages familiekursus, sædvanligvis i september, med indlagte foredrag om relevante emner, foreningsmøde samt anden form for hyggelige oplevelser og samvær.

Ved disse arrangementer er der rig mulighed for erfaringsudveksling, hvilket har og er af stor betydning for hvert enkelt medlem og deres familier.

DFFA støtter, rådgiver og vejleder henvendelser om albinisme – det kan være om at leve med albinisme,
synsproblemer, særlig støtte, sociale råd i.h.t. socialloven, hjælpemidler,solbeskyttelse, kontaktpersoner. o.a.

Endvidere har DFFA en Facebookgruppe, hvor der deles viden og rettes spørgsmål, som hurtigt bliver besvaret.

Da personer med albinisme i næsten alle tilfælde har nedsat syn i mere eller mindre grad, bliver man tilknyttet Statens Øjenklinik, hvor alle med synsnedsættelse registreres. DFFA har lægelig tilknytning til klinikkens øjenlæge Niels Bech, der besidder en stor ekspertise på , hvordan albinisme påvirker synet, og hvordan det optisk kan afhjælpes, idet klinikken også har en optikerafdeling.

Læs mere på Statens Øjenkliniks hjemmeside

Har i spørgsmål er i altid velkomne til at kontakte os